MEGOLDÁS LEHET-E AZ ÉLELMISZERHULLADÉKOK TAKARMÁNYOZÁSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA?

ORDÍTÓ ÉS KOCKÁZATOS A MUNKAERŐHIÁNY A KÖZÉTKEZTETÉSBEN
2018.09.10.

A FOOD CONTROL CSOPORT kiemelt kutatási projektje az élelmiszerhulladékok csökkentése. Évente 1,8 millió tonna élelmiszer hulladék keletkezik Magyarországon, melyek takarmányozási célú hasznosítása fontos eleme lehet a hulladék-gazdálkodás, élelmezés-biztonság és a környezeti kihívásokkal kapcsolatos problémák  megoldásának.

Évente 1,8 millió tonna élelmiszer hulladék keletkezik Magyarországon, mely élelmiszerek előállítása és az azokból keletkező hulladékok kezelése is jelentős környezeti hatásokkal jár (üvegházhatás, helyi ökoszisztémák eutrofizációja). Az élelmiszerhulladékok takarmányozási célú hasznosítása egy fontos eleme lehet azon problémák megoldásának amelyeket a hulladék-gazdálkodás, élelmezés-biztonság és a környezeti kihívások jelentenek. Az állatok takarmányozása élelmiszermaradékokkal, hagyományos módszernek is tekinthető amelyet az intenzív állattenyésztés szorított háttérbe. Azonban az intenzív takarmánytermelésnek egyre jobban kiütköznek a hátrányai ezért a társadalom részéről újra erősödik az igény a fenntartható megoldások felé. Az Egyesült Államokban az egyik legfontosabb irányzatként kezelik az élelmiszerhulladékok csökkentésére vonatkozólag. Európában a sertések etetésénél lehet jelentős az élelmiszer hulladékok felhasználása habár ezt a szabályok jelenleg tiltják. A tiltás oka, hogy a kezeletlen élelmiszerhulladékok alkalmazása komoly állategészségügyi kockázatot jelent. Ezért minden esetben megfelelő kezelésnek kell alávetni az élelmiszerhulladékot mielőtt takarmányként felhasználjuk. Az élelmiszer hulladékok lehetséges kezelésére vonatkozóan számos megfontolásra alkalmas módszert tár elénk a szakirodalom, melyek közül további kutatások során lehet a közétkeztetésben keletkezett hulladékok takarmányozási célú felhasználását megvalósítani.

A nemzetközi szakirodalomban egyetértés mutatkozik annak tekintetében, hogy az élelmiszer hulladékok állati takarmányként történő hasznosítása kisebb környezeti hatással jár, de számos politikai és infrastruktúrális akadályt kell leküzdeni ahhoz, hogy a jelenlegi szabályozás megváltozzon. Az élelmiszer hulladék takarmányozásának potenciális felhasználása nem csak a hulladékok rendelkezésre állásának hanem annak hozzáférhetőségének és minőségének a függvénye. Komplex megoldást csak egy rugalmas, ezeket a szempontokat integráló, a jelenlegi és az új megoldásokat is magába foglaló rendszer lesz képes nyújtani.

ReFED, 2016; Global Food Security, 2017; Animal Feed Science and Technology, 2017; Journal of Cleaner Production, 2016; Human Consumption 2002;